Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…
Algemeen / Gezondheid

Castratie en jachthonden

Er zijn van die gespreksonderwerpen die tot verhitte discussies kunnen leiden onder jachthondenbezitters: rauw voeren v.s. brok voeren, wel of niet vaccineren tegen leptospirose, silver labradors, positieve training of parforce en ook castratie van honden is er eentje waar je je een tijdje mee kunt vermaken.

Wat is castratie?

Castratie is het wegnemen van testikels of eierstokken, en dus spreekt men zowel bij de reu als bij de teef van castratie. Wanneer enkel sprake is van het doorsnijden van zaadleiders of eileiders spreekt men van sterilisatie. Bij sterilisatie blijven alle geslachtskenmerken en het bijbehorende gedrag intact, het dier is enkel onvruchtbaar gemaakt.

Waarom castratie?

Er zijn allerlei redenen waarom mensen er voor kiezen om hun honden te laten castreren, soms gebeurt dat op medisch advies om problemen te verhelpen, maar veel vaker nog om problemen te voorkomen.  Bij teven wordt , zeker als men toch geen fokplannen heeft, meestal geadviseerd om te castreren om de kans op mammatumoren (melkkliertumoren) en baarmoederontstekingen te minimaliseren. Maar vaak ook gewoon voor het gemak: de teef wordt niet meer loops en ook dat heeft zijn voordelen. Reuen worden minder vaak gecastreerd dan teven, maar hypersexueel gedrag kan bijvoorbeeld een reden zijn. Ook kan het zijn dat de reu gecastreerd wordt om hem wat hanteerbaarder te maken. Wanneer reuen op ruim volwassen leeftijd (5+) gecastreerd worden, dan is dat meestal op medische indicatie. Ongeacht de motivatie om te castreren zitten er voor-, maar ook nadelen aan castratie, zowel bij reuen als bij teven.

Foto: Alice van Kempen

De andere kant van castratie

Er zitten niet alleen maar voordelen aan castratie, er zitten zeer zeker ook negatieve kanten aan. Deze worden echter nog wel eens uit het oog verloren en wie overweegt zijn hond te laten castreren doet er dan ook goed aan om al die voor- en nadelen voor zichzelf op een rijtje te zetten.

Castratie heeft effect op de hormoonhuishouding. Dat moet ook, want dat is tenslotte de reden dat je een hond laat castreren. Maar als je bedenkt dat geslachtshormonen niet enkel hun functie hebben bij de voortplanting, dan is het begrijpelijk dat castratie ook zijn effect heeft op andere lichaamsfuncties. Geslachtshormonen zijn onder meer verantwoordelijk voor een evenwichtige groei van het lichaam naar volwassen vorm. Door castratie zullen de groeischijven later sluiten. Groeischijven zijn de plekken waar de lengtegroei van de beenderen plaatsvindt. Door het wegnemen van die geslachtshormonen zullen de groeischijven later sluiten, waardoor de lengtegroei van de beenderen pas op een later moment stopt. Jong gecastreerde reuen zijn dan ook vaak direct herkenbaar door hun slungelige, onevenwichtige bouw.

Gecastreerde teven ontwikkelen niet zelden (4 tot 20% van de gevallen) urine-incontinentie en voor zowel reuen als teven geldt dat ze door hun veranderende hormoonhuishouding een grotere aanleg tot vetzucht kunnen krijgen met de daarmee samenhangende risico’s voor hun gezondheid. Daarnaast leek het er al enige jaren op dat castratie bij reuen en teven de kans op bepaalde vormen van kanker lijkt te vergroten. (Bron: klik hier) Recente onderzoeken lijken dat laatste te bevestigen.

Onderzoek naar castratie en kanker

In februari 2013 bracht de American Kennel Club Canine Health Foundation (AKC-CHF) de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar buiten dat een aantal verbanden tussen kanker en (vroeg)castratie bij honden leek aan te tonen. Onder leiding van Dr. Benjamin Hart deed een team van California University een uitgebreid onderzoek onder golden retrievers en labrador retrievers naar de gevolgen van castratie. In de VS is, anders dan in Nederland, heel gangbaar om honden jong te castreren. In Nederland wordt vaak, maar niet altijd, langer gewacht tot de honden fysiek volwassen zijn.

Bij het onderzoek waren drie categorieën honden betrokken:

  1. honden gecastreerd voor de leeftijd van 12 maanden
  2. honden gecastreerd vanaf 12 maanden
  3. ongecastreerde honden

Het onderzoek bevestigde wat eerdere onderzoeken eerder al aan het licht hadden gebracht: er lijkt een aannemelijk verband te zijn tussen vroegcastratie en verschillende vormen van kanker, waaronder hemangiosarcomen,lymfomen, mastceltumoren  maar ook gewrichtsproblemen zoals gescheurde kruisbanden en heupdysplasie.

Opvallend bij dat laatste waren de verschillen de jong gecastreerde reuen en de laat gecastreerde reuen. Het risico op de ontwikkeling van HD blijkt te verdubbelen wanneer er jong gecastreerd wordt, en wanneer er sprake is van HD, dan openbaart het zich bovendien veel eerder bij jong gecastreerde honden dan bij laat gecastreerde of intacte honden. Gescheurde kruisbanden werden niet gezien bij de intacte honden, niet bij reuen en niet bij teven en ook niet bij de laat gecastreerde teven. Bij de jong gecastreerde honden bleek zo’n 5,1% van de reuen en 7% van de teven met dit probleem te kampen. Dit lijkt dus aan te tonen dat castratie bij honden voordat zij volledig zijn uitgegroeid de kans op gescheurde kruisbanden significant vergroot. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat door de hormonale veranderingen de groei van de botten verstoord raakt waardoor gewrichtsproblemen zich eerder kunnen ontwikkelen.

Voor wat betreft de verschillende vormen van kanker kwamen uit het onderzoek de volgende resultaten: lymfomen bleken driemaal zo vaak voor te komen bij de jong gecastreerde reuen, maar bij de laat gecastreerde honden, zowel reuen als teven bleken mastceltumoren weer vaker voor te komen. Tot slot deden de meeste hemangiosarcomen zich voor bij laat-gecastreerde teven. (Bron: klik hier)

Nog meer onderzoeken

In 2014 kwamen de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek onder vizsla’s naar buiten, gesponsord door de Vizsla Club America (VCA). Ook dit lijkt verbanden aan te tonen tussen castratie en de ontwikkeling van van kanker. Hiervoor zijn ruim 2500 vizsla’s gevolgd in een periode die liep tussen 1992 en 2008. De onderzochte reuen die voor of op de leeftijd van 12 maanden gecastreerd waren, dus voordat zij volledig uitgegroeid waren, bleken ook weer duidelijk vaker mastceltumoren, lymfomen en andere vormen van kanker te ontwikkelen in vergelijking met intacte reuen. Voor de teven die voor de 12 maanden gecastreerd waren en voor reuen en teven die na 12 maanden gecastreerd waren bleek dat zij vaker hemangiosarcomen ontwikkelden in vergelijking met intacte dieren. Het leek er zelfs op dat de dieren die het jongst gecastreerd waren ook het vroegst kanker ontwikkelden. (Bron: klik hier)

Het feit dat vergelijkbare onderzoeken bij verschillende jachthondenrassen dezelfde resultaten laten zien maakt aannemelijk dat die veronderstelde verbanden tussen castratie en de ontwikkeling van diverse soorten kanker en gewrichtsproblemen dus niet rasspecifiek zijn.

Nóg meer onderzoeken

Ook een in 2016 gepubliceerd onderzoek onder Duitse herdershonden lijkt deze conclusies te bevestigen. Dit onderzoek werd net als het onderzoek onder de retriever onder andere door Dr. B. Hart gedaan, en in de publicatie van dit onderzoek stond het volgende:

“In our studies involving the Golden Retriever (Torres de la Riva et al. 2013; Hart et al. 2014), we found that neutering at all neuter periods through 8 years of age increased the rate of at least one of the cancers by 3–4 times. Two other recent studies have also profiled the association of neutering with the occurrence of these cancers. A study utilising the U.S. nationwide Veterinary Medical Database found that neutered males and females were more likely to die of a cancer than intact dogs (Hoffman et al. 2013). A second study, utilising web-based, owner-reported disease occurrence in Vizslas, reported the incidence of cancers was higher in neutered dogs than in intact dogs (Zink et al. 2013). In the above papers, the occurrence of mammary cancer (MC) was low in females left intact, and not significantly reduced by neutering.”

Kortom: verschillende onderzoeken lijken onafhankelijk van elkaar hetzelfde aan te tonen, waarmee behoorlijk waarschijnlijk wordt dat er inderdaad een verband lijkt te bestaan tussen castratie en kanker. (Bron: klik hier)

Wat je keuze ook is, wel of niet castreren, het heeft allebei zijn voor- en nadelen en bijhorende risico’s. Het zal dan ook vooral een persoonlijke beslissing zijn na afweging van welk risico voor jouw hond voor jou persoonlijk het zwaarst wegend is. Uiteindelijk willen we toch allemaal het beste voor ons jachtmaatje!

© Anna van den Berg, 2017

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *