Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…
Algemeen / Gezondheid / Nieuws

Nader onderzoek vaccins tegen leptospirose

In de afgelopen paar jaar is er wereldwijd heel veel te doen geweest over de nieuwe L4 vaccinatie tegen leptospirose. Er werd door vele hondeneigenaren gemeld dat hun honden ernstige bijwerken hadden gekregen nadat zij met deze L4 waren gevaccineerd. In sommige gevallen zouden er zelfs honden aan zijn overleden. Zie ook: Artikel ‘Jachthonden en leptospirose’

Op 16 februari 2017 bracht het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA- European Medicines Agency) een bulletin met de bevindingen over 2016 naar buiten. De EMA beoordeelt en houdt toezicht op medicijnen voor zowel humaan als veterinair gebruik. Dit bulletin was bedoeld om zowel dierenartsen als diereigenaren te informeren over de bevindingen van de EMA met betrekking tot diermedicatie.

Er staat een aantal geneesmiddelen in het bulletin, zowel voor gezelschapsdieren als voor landbouwhuisdieren, die speciale aandacht vragen. Op pagina 6 staat te lezen dat aanbevolen wordt om nader onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaak van de bijwerkingen van de verschillende vaccinaties tegen leptospirose.

De vermelding van de aanbevelingen in het bulletin

“A high number of reports for painful local reactions and systemic reactions were reported with different multivalent Leptospira vaccines. Further investigations on the underlying cause e.g. role of the additional antigenic load, is required.”

Dat de EMA nader onderzoek aanbeveelt is veelzeggend en lijkt te bevestigen dat er risico’s aan deze vaccins zitten. Wat het in elk geval bevestigt is dat voorzichtigheid geboden is bij vaccineren tegen leptospirose.

Het hele (Engelstalige) bulletin is hier te lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *