Flash News
 • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
 • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
 • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
 • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
 • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Begrippen

Iedere subcultuur kent zijn eigen specifieke termen. Als je die eenmaal kent, dan denk je er nooit meer over na, maar voor wie net instapt kan het onbegrijpelijk zijn.

We zetten er een aantal op een rijtje:

 • Britse staande honden, dit zijn alle staande honden die oorspronkelijk uit Groot Brittannië komen. De Britse staande honden zijn specialisten voor het schot, de continentale zijn de allrounders. Zie ook Voorstaande honden.
 • Continentale staande honden, dit zijn alle staande honden die niet oorspronkelijk uit Groot Brittannië komen. De Britse staande honden zijn specialisten voor het schot, de continentale zijn de allrounders. Zie ook Voorstaande honden.
 • De “hand aannemen”- Bij een dirigeerapport moet de hond gaan in de richting die jouw hand hem aangeeft. Dit kan zowel een voorwaartse als een zijwaartse lijn zijn. Een hond die jouw handgebaren opvolgt “neemt de hand aan”.
 • FCI- De Fédération Cynologique International, de internationale kynologische federatie. Tevens de grootste kynologische federatie ter wereld. Wereldwijd zijn nationale kennelclubs bij de FCI aangesloten. In Nederland is dat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.
 • Grofwild- Groot wild zoals herten, reeën, wilde varkens.
 • Haarwild- Kleinwild met een vacht, dus haas of konijn.
 • Hazenrein- De hond moet niet beschoten hazen negeren, zie ook: Wildrein.
 • Hetzen- Hetzen kent twee betekenissen. De eerste is het ongeoorloofd achternajagen van wild door de hond. Dit is bij wet verboden en wordt gezien als stropen. Hetzen kan echter ook betekenen dat een hond na een nazoek van aangeschoten grofwild zelfstandig het aangeschoten wild inhaalt en op de plek houdt (stelt) zodat het door de jager uit zijn lijden verlost kan worden. Deze vorm van hetzen is niet bij wet verboden.
 • Kleinwild- Kleine dieren, ook weer onderverdeeld in haarwild zoals haas en konijn en veerwild zoals eend, fazant, duif of gans.
 • Steadyness- De mate waarin een hond zonder aandacht te vragen of te hinderen kan wachten tot hem een commando is gegeven.
 • Veerwild- Alle soorten vogels.
 • Voorjager- De handler van de jachthond.
 • Weidelijkheid- Weidelijkheid binnen de jacht gaan over gedrag, waarden en normen. Zowel over gedrag bij jagers onderling, als over veiligheid en gedrag ten opzichte van het wild.
 • Wildrein- De hond moet wild respecteren en mag er zeker niet zonder toestemming achteraan.