Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Jagersvereniging

Werkende jachthonden zijn onlosmakelijk verbonden met de jacht, en dus ook met de Jagersvereniging.

logo-jagersvereniging

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, in de volksmond KNJV genoemd is de grootste belangenorganisatie voor de Nederlandse jagers.

Waar veel grote verenigingen of belangenorganisaties er vooral “zijn”, wil de Jagersvereniging vooral “doen”. Het is een professionele vereniging met veel deskundigheid, onder andere op het gebied van ecologie. De Jagersvereniging spant zich naar buiten toe actief in voor een transparante presentatie van jacht- en natuurbeheer, en zet zich in voor het behoud er van:

“De Jagersvereniging denkt actief mee in de opleiding van jagers en faciliteert het opleidingsinstituut Stichting Jachtopleidingen Nederland. De Jagersvereniging faciliteert kennisdeling en –ontwikkeling via het tijdschrift De Jager, haar website, social media en nieuwsbrieven naar haar leden. De Jagersvereniging organiseert informatieavonden en trainingen in het land. De Jagersvereniging is herkenbaar en aanspreekbaar voor derden en is actief in het maatschappelijk debat over de rol in en het functioneren van de jager in Nederland. De Jagersvereniging stimuleert in samenwerking met KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) permanente educatie op het gebied van schietvaardigheid.”

De Jagersvereniging is dienend naar haar leden en aanspreekbaar voor alle mensen en organisaties die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Anders dan bij sommige andere verenigingen zijn alle bestuurders ook allemaal regelmatig in het (jacht)veld te vinden. Via de diverse (social) media en een actieve lobby binnen de politiek maakt de Jagersvereniging zich er hard voor dat de jacht in Nederland behouden blijft.

Behalve deze actieve rol in de belangenbehartiging van de leden en de algemene voorlichting en representatie biedt de Jagersvereniging haar leden de mogelijkheden om (jacht)verzekeringen af te sluiten, waaronder ook een aantrekkelijke ongevallenverzekering voor jachthonden. Voorjagers, zij die met een jachthond werken, die lid zijn van de jagersvereniging krijgen voorrang bij inschrijving voor wedstrijden, en de jachthondentrainingen zijn voordeliger. Daarnaast steun je door middel van lidmaatschap een vereniging die zich inzet om de gemeenschappelijke belangen van zowel jager als voorjager te kunnen behartigen.

Ik wil lid worden van de Jagersvereniging