Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Voorstaande honden

De taak van een voorstaande hond is om zelfstandig op zoek te gaan naar veerwild zoals fazant of patrijs. Tegen de wind in lopend maakt de hond dan slagen van links naar rechts om op die manier zo efficiënt mogelijk het wild te kunnen vinden. Wanneer de hond het wild in de neus heeft zal hij aantrekken, het wild gaan besluipen en wanneer hij het wild dicht genoeg heeft kunnen benaderen zal de hond verstrakken en op die manier het wild ‘vastzetten’. Het wild zal zich drukken uit angst om ontdekt te worden en dat is het moment waarop de hond ‘tot voorstaan’ is gekomen. In de ideale praktijksituatie houdt de hond het wild op zijn plaats tot de jager hem dicht genoeg genaderd is. De jager geeft de hond dan de opdracht het wild er ‘uit te stoten’ zodat het op de wieken gaat en geschoten kan worden…

Foto: Anna van den Berg

Wie er in Groot Brittannië rijk genoeg voor was jaagde bij voorkeur met pointers of setters en gebruikte daarnaast retrievers om het wild te laten apporteren. Twee specialisten met elk hun eigen taak. Op het vasteland kon men zich die luxe vaak niet veroorloven, waardoor men liever met allrounders jaagde: honden die konden voorstaan, die daarnaast konden apporteren en die ook niet te kinderachtig waren om een volwassen vos aan te pakken.

Er wordt bij voorstaande jachthonden dus onderscheid gemaakt tussen Britse staande honden en continentale staande honden, de specialisten enerzijds en de allrounders anderzijds.

Britse staande honden jagen van nature zeer ruim, zij zijn geëvolueerd op jagen in grote terreinen. Hierdoor is het zoekpatroon van een pointer of setter vele malen groter dan die van de continentale staande honden. De continentale staande honden zijn in Nederland bovendien nog ingedeeld in twee subcategorieën: continentaal 1 en continentaal 2. Deze indeling zegt ook weer iets over de wijze waarop deze honden jagen. Continentaal 2 honden jagen redelijk kort onder het geweer, dichtbij de jager terwijl continentaal 1 honden tussen de Britse staande honden en de continentaal 2 in zitten.

De oorspronkelijke taak van de voorstaande honden heeft hen gemaakt tot honden die weliswaar goed af te richten zijn, maar die daarnaast ook een behoorlijke mate van zelfstandigheid moeten hebben. Je moet dan ook voortdurend blijven zoeken naar een balans tussen appel en vrij laten. Een staande hond heeft een heel lage drempel tot zelfstandig jagen, en dus zul je daar als voorjager van begin af aan op moeten anticiperen.

Voor de Britse staande jachthonden is er in het Nederlandse jachtveld eigenlijk geen emplooi meer. De velden zijn te klein om deze honden goed tot hun recht te laten komen. De enige plek waar zij in Nederland nog hun hun oorspronkelijke eigenschappen kunnen benutten, is in de veldwedstrijden die zijn opengesteld voor Britse staande honden.

Ook voor continentale staande honden is er in Nederland helaas nog maar weinig jachtmogelijkheid meer waarin zij kunnen excelleren, maar ook wanneer zij enkel als apporteur worden ingezet kunnen ze hun talent in de praktijkjacht kwijt. Daarnaast kunnen continentale staande honden deelnemen aan SJP en MAP, maar bijvoorbeeld ook aan zweetwerkproeven.