Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Veldwedstrijden voor retrievers

Veldwedstrijden voor retrievers zijn apporteerwedstrijden in verschillende praktijksituaties. Deze veldwedstrijden vinden plaats tijdens praktijkjachten waarin de natuurlijke eigenschappen van de honden, waaronder het apporteerwerk worden beoordeeld. Er zijn vier verschillende soorten veldwedstrijden voor retrievers:

  • Apporteerwedstrijd voor de voet
  • Apporteerwedstrijd ter drijfjacht
  • Apporteerwedstrijd nazoek op waterwild
  • Apporteerwedstrijd op duiven- en eendentrek

Tijdens al deze wedstrijden wordt van de honden verlangd dat zij rustig en steady zijn, geen aandacht van de voorjager vragen en pas wanneer de keurmeester daartoe het sein heeft gegeven mag de hond op commando van de voorjager het geschoten wild apporteren. De honden worden daarbij beoordeeld op alertheid, werkwil en of hij op effectieve en bij een retriever passende wijze werkt.

Bij een apporteerwedstrijd voor de voet lopen de honden mee in een linie over velden met lage begroeiing. Het wild wordt geschoten door geweren die meelopen in de linie, of die op beperkte afstand opzij van de linie staan. De honden moeten ook vanuit de linie apporteren.

Tijdens een apporteerwedstrijd ter drijfjacht wordt eenzelfde jacht gehouden als bij een apporteerwedstrijd voor de voet, alleen werken de honden hierbij vanaf een post die door de keurmeesters is aangewezen.

Een apporteerwedstrijd nazoek op waterwild vindt altijd plaats in een praktijksituatie waarin na een waterwildjacht bij een vaart, plas of put het geschoten waterwild moet worden nagezocht.

Apporteerwedstrijden op duiven- en eendentrek tenslotte, zijn wedstrijden waarbij de honden tijdens een trek moeten apporteren of nazoeken. Deze veldwedstrijdvorm kan ook worden uitgeschreven voor staande honden, en is dan ook exclusief voor staande honden.

Met uitzondering van de kampioenschapsveldwedstrijden mogen de honden aangelijnd worden voorgejaagd. Dit betekent dan wel dat ten hoogste een kwalificatie Zeer Goed behaald kan worden. Dat is dus een afweging die de voorjager zelf moet maken. Als je er niet zeker van bent dat je hond niet zal inspringen kun je misschien beter het zekere voor het onzekere nemen, een hond die onhoudbaar inspringt na het schot wordt uitgesloten van verdere deelname. Een hond die inspringt maar teruggeroepen kan worden mag nog wel deelnemen, maar bij herhaling volgt eveneens uitsluiting.

Tijdens apporteerveldwedstrijden wordt ontzettend op de vorm gekeurd. Het is dan ook de bedoeling dat men op rustige, beheerste en nette wijze voorjaagt. Piepende honden, in de lijn hangende honden, honden die meerdere lijncorrecties krijgen zijn allemaal redenen tot uitsluiting. Luidruchtig voorjagen is eveneens iets dat sterk negatief beoordeeld wordt, net als slordig of onzorgvuldig apporteerwerk.

Wanneer een hond een stuk wild waarop hij werd ingezet niet kan vinden, en een tweede hond vindt het wel, of wanneer een keurmeester het opraapt, dan levert dit een ‘eye wipe’, een negatieve beoordeling voor de eerste hond op. Bij een tweede eye wipe volgt uitsluiting. Weigeren om een apport uit te voeren betekent eveneens uitsluiting.

In het supplement voor retrievers, horende bij het Algemeen Veldwedstrijdreglement (AVR) is terug te vinden hoe de beoordeling werkt en hoe kwalificaties en het CACT of CACIT verdiend kan worden.