Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Veldwedstrijden voor spaniëls

De veldwedstrijden voor spaniëls lijken op het eerste gezicht een heel klein beetje op veldwedstrijden voor staande honden. In die zin dat de spaniëls net als de staande honden zelfstandig wild moeten zoeken, zodat het door de jager geschoten kan worden. Na het schot worden spaniëls dan net als continentale staande honden geacht het wild te apporteren.

Veldwedstrijden voor spaniëls zijn er in twee vormen:

  • Spaniëlwedstrijd voor de voet
  • Spaniëlwedstrijd in wetlands

Een spaniëlwedstrijd voor de voet wordt gehouden in een divers begroeid terrein, dus een terrein waar open plekken en dichte dekkingen zoals duindoorns of bramen elkaar afwisselen. Het wild dat de honden moeten zoeken bestaat uit konijn en alle soorten kleinwild die bejaagd mogen worden.

Een spaniëlwedstrijd in wetlands vindt plaats in nat en drassig terrein. Ook hier moet weer sprake zijn van een terrein met afwisselend open en dicht begroeide stukken. Denk dan bijvoorbeeld aan rietkragen en grienden. Er moet in elk geval water bij aanwezig zijn. Ook hier geldt dat de soorten wild waar de hond op moet werken bestaan uit alle soorten kleinwild die bejaagd mogen worden.

Anders dan bij voorstaande honden, die het wild door middel van voorstaan op hun plek houden, daar waar het zich gedrukt heeft, wordt van spaniëls niet verlangd dat zij het wild op hun plaats houden. Zij moeten juist zelfstandig het wild opstoten (flushen). Even een kort moment verstarren om duidelijk te tonen dat de hond wild heeft gevonden moet, maar direct daarna moet het wild geflusht worden. Als de spaniël echt langer blijft staan, dan wordt dit als niet rastypisch beschouwd, en dan wordt de hond verder van deelname uitgesloten.

Een spaniël die op rastypische, en actieve wijze wild zoekt, vindt, en op de hierboven beschreven wijze uitstoot, komt in aanmerking voor een ‘punt’, een kwalificatie Goed, Zeer Goed of Uitmuntend. Na het uitstoten is het de bedoeling dat de hond steady is, en niet verder dan een paar meter het wild achtervolgt. Anders wordt het echter wanneer de hond in zeer zware, dichte dekking moet werken. Dan is het de bedoeling dat de hond het wild echt de dekking uit jaagt. Dit alles ook weer ten doel om het wild zo gunstig mogelijk aan de jager te ‘presenteren’.

Tijdens een wedstrijd wordt het wild na flushen in principe geschoten, tenzij er vanwege de veiligheid, weidelijkheid of wettechnische reden dan ook niet geschoten kan worden. In zo’n geval kan ook een loos schot in de lucht worden gegeven Ook het werk na het schot telt mee voor de beoordeling. Om dit te kunnen beoordelen mag een hond die een goed punt gemaakt voor het schot een apport verrichten dat net geschoten is. Het kan zijn dat er niet veilig geschoten kon worden, en in zo’n geval kan het zijn dat de hond op een later moment nog een ‘koud’ apport moet verrichten.

Uitleg over de inhoud van deze wedstrijden, toelichting op de wijze van beoordeling en op de te behalen kwalificaties zijn te vinden in het supplement voor spaniëls, dat hoort bij het Algemeen Veldwedstrijdreglement. Deze zijn te downloaden via de website van Orweja.