Flash News
 • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
 • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
 • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
 • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
 • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Working Test (voor retrievers)

Working testen zijn apporteerwedstrijden voor retrievers, georganiseerd door (ras)verenigingen voor retrievers. Bij deze wedstrijdvorm kan zowel met koud wild als met door de organisatie beschikbaar gestelde dummy’s worden gewerkt. Working tests worden het hele jaar door georganiseerd, dit in tegenstelling tot de meeste andere proeven die slechts in (een) bepaalde periode(n) van het jaar gehouden worden.

Qua opzet lijken working tests op de Meervoudige Apporteerproeven (MAP), die eveneens worden gebaseerd op echte jachtsituaties. Tijdens een working test moeten er vijf proeven afgelegd worden die niet vooraf bekend zijn bij de deelnemers, en per proef moeten er net als op een MAP twee apporten worden binnengebracht. Waar een gemist apport tijdens een MAP betekent dat je geen diploma krijgt, kan bij een working test ook met een gemist apport nog een certificaat behaald worden, maar dan moet je voor die proef wel een bepaald aantal punten hebben behaald.

Er kan op vier niveaus worden deelgenomen:

C-klasse:

 • voor honden met een C-diploma*;
 • voor honden met een B-diploma* die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en
 • waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse.

B1-klasse:

 • voor honden met een B-diploma* die voor het eerst in de B-klasse inschrijven;
 • voor honden die al eerder in de B1-klasse inschreven en die niet op basis van behaalde resultaten in de B2-klasse behoren in te schrijven.

B2-klasse:

 • voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven;
 • voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
 • voor honden die opgegaan zijn voor het A-diploma* maar dit niet hebben behaald;
 • voor honden met één of meerdere A-diploma’s*, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse;
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie.

A-klasse:

 • voor honden met een A-diploma*;
 • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse vereniging bij de eerste drie zijn geeindigd met minimaal de kwalificatie ZG of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U hebben behaald.

Bij een MAP moeten de honden op A-niveau twee A-proeven en vier B-proeven afleggen, op een working test moeten de honden die in de A-klasse deelnemen echter alle proeven op A-niveau afleggen. Dat zijn pittige proeven en het niveau ligt dan ook zeer hoog.

*Dit diploma kan zowel een SJP diploma als een clubdiploma zijn. Clubdiplomadagen zijn qua opzet identiek aan de SJP’s, maar worden georganiseerd door de retriever rasverenigingen. Er wordt met dummy’s gewerkt, en alleen bij de proeven I en J wordt wild gebruikt. Clubdiplomadagen vallen niet onder het beheer van Orweja en clubdiploma’s hebben dan ook geen officiële status buiten de retrieverclubs. Binnen de retrieverclubs onderling worden ze echter wel erkend en daar hebben ze min of meer dezelfde status als SJP’s.

Behalve de hierboven beschreven working test, waarbij de proeven iedere keer anders kunnen zijn, kunnen retrievers ook nog deelnemen aan andere working testen, zoals de orweja working testen (OWT) , speciale team working testen waarbij men met meerdere combinaties op verschillende niveaus samen een working test aflegt. Ook organiseren de retriever (ras)verenigingen extra pittige working testen die qua niveau niet onderdoen voor de Nimrod.

Geen van de hierboven genoemde proeven valt onder het beheer van Orweja, maar het zijn serieuze en pittige proeven die heel veel van de honden vragen. Het is dan ook volkomen helder waarom deze proeven zo’n status hebben binnen de retrieverclubs.