Flash News
 • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
 • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
 • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
 • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
 • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Zweetproeven

Zweetproeven zijn proeven waarbij de situatie van een aangeschoten of aangereden dier wordt gesimuleerd, en waarbij voorjager en hond door middel van een “nazoek” het stuk moeten vinden.

Er wordt tijdens een zweetproef behoorlijk wat gevraagd van de hond, maar ook van de voorjager. Deze moet op basis van de gecreëerde aanschotplaats kunnen benoemen wat er voor verwonding is, en moet ook tijdens het volgen van het zweetspoor benoemen wat hij ziet. Er wordt gewerkt met verwijzingen, zoals nieuwe wondsporen of gebroken takjes, en ook deze moeten door de voorjager benoemd worden.

Alle Veldwedstrijd Organiserende Verenigingen (VWOV) kunnen in principe een zweetproef uitschrijven. Daarbij zijn er verschillende die uitgezet kunnen worden, afhankelijk van de lengte van het spoor, het aantal haken en verwijspunten op het spoor, en hoe oud of hoe vers het zweetspoor is.

 • Zweetproef A
 • Zweetproef B
 • Zweetproef C
 • Zweetproef D
 • Zweetproef E
 • Zweetproef F

De exacte opzet van alle zweetproeven is te vinden in het supplement dashonden, zweethonden en terriërs.

De zweetproef F is het eenvoudigst van opzet, de zweetproef A het moeilijkst. Voor de proeven F, E en D mogen honden ingeschreven worden die een aantekening Sv (Schotvast) hebben, of die een SJP-C diploma hebben als bewijs dat de hond schotvast is. Voor de zweetproef C mag pas ingeschreven worden als de hond al de aantekening Zw-D, Zw-E of Zw-F heeft, of een buitenlandse aantekening als bewijs dat deze zweetproeven succesvol zijn afgelegd. Voor zweetproef B kan alleen worden ingeschreven als men een aantekening Zw-E of Zw-D, of een daaraan gelijkgestelde buitenlandse kwalificatie heeft. Om in te kunnen schrijven voor zweetproef A moet de hond de aantekening Zw-D of een overeenkomstige buitenlandse kwalificatie hebben behaald.

Onderschat deze proeven niet, er gaat een intensieve training en opleiding aan vooraf, maar als je dan na alle training ingeschreven hebt en succesvol een zweetproef hebt afgelegd, dan krijg je een veldwerkkwalificatie Goed, Zeer Goed of Uitmuntend en een aantekening welke proef jij en je hond hebben afgelegd. Zo’n veldwerkkwalificatie heb je nodig om bij Orweja een gebruikshondenverklaring aan te kunnen vragen. Deze gebruikshondenverklaring heb je nodig wanneer je je hond in wilt schrijven voor tentoonstellingen en in de gebruikshondenklasse wilt starten. Hoewel de meningen over de tentoonstellingen verdeeld zijn is een uitmuntend die behaald is vanuit de gebruikshondenklasse een teken dat je hond zowel aan de werkeisen als aan de exterieureisen van zijn ras voldoet, wat hem een waardevolle hond voor het ras maakt. Zeker als deze hond ook nog wordt ingezet in de fokkerij.

Behalve de aantekeningen en kwalificaties behaald op zweetproeven, is er voor het zweetwerk nog een andere, zeer waardevolle praktijkaantekening te behalen: die van Zweethond Natuur (Zw N), teckels krijgen daarbij dan nog de aantekening Schweisshund Natur (Schwh N). Voor deze aantekening moet de hond een succesvolle natuurnazoek in de praktijk hebben gedaan. De exacte bepalingen voor het verkrijgen van deze aantekening zijn eveneens te vinden in het supplement dashonden, zweethonden en terriërs.