Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

De praktijk

Waarom wordt er in Nederland gejaagd?

De jager jaagt het hele jaar in zijn veld op dieren waar er genoeg van zijn, door die dieren op basis van regelgeving te schieten draagt de jager bij aan drie maatschappelijke doelen:
  • benutting
  • bescherming (van gewassen bijvoorbeeld)
  • beheer (van populaties)
Foto: Milou Snel
Foto: Milou Snel

Vroeger diende het jagen de mens als voedselbron, verdediging en bescherming van gewassen. In onze moderne, verstedelijkte omgeving zal de jacht steeds belangrijker worden om de uiteenlopende belangen van mens en dier in balans te brengen. Steeds vaker krijgen jagers van de overheid opdracht populaties van dieren die schade, hinder en overlast veroorzaken terug te dringen. Het in kaart brengen van de verschillende populaties is ook een belangrijk onderdeel van het jagen. Op grond van die kennis kunnen jagers en hun partnerorganisaties een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud van kwetsbare soorten en aan het beperken van schade en overlast, bijvoorbeeld aan gewassen. Elke jager heeft een jachtdiploma en houdt zich aan een groot aantal wetten en regels. Op de naleving wordt streng toegezien. En dat is terecht, jagen betekent immers verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

Met toestemming overgenomen van de Jagersvereniging