Flash News
  • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
  • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
  • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
  • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
  • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Orweja

Orweja staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland en de KNJV, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Orweja houdt zich bezig met alle zaken aangaande jachthondenactiviteiten in Nederland.

Alle wedstrijden die onder beheer van Orweja plaatsvinden kennen een officiële status. Deze worden nationaal en internationaal erkend door kennelclubs en rasverenigingen. Diploma’s die niet door Orweja worden afgegeven hebben die status niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat rasverenigingen bepaalde kwalificaties of diploma’s als eis voor fokkers hebben staan. Een diploma dat behaald is bij een wedstrijd die niet volgens Orweja-reglementen is gehouden is in zo’n geval niet geldig. Ook kan het zijn dat bepaalde diploma’s vereist zijn om bijvoorbeeld aan een ander soort wedstrijd deel te kunnen nemen. Zonder twee officiële SJP diploma’s mag er bijvoorbeeld niet ingeschreven worden voor de Meervoudige Apporteerproeven.

Alle wedstrijden die onder Orweja vallen zijn digitaal in te schrijven via my Orweja. Je maakt daar een account aan, uploadt de documenten waar om gevraagd wordt en je kunt dan snel en eenvoudig meerdere wedstrijden achter elkaar inschrijven.

Orweja verstrekt niet alleen kwalificaties, maar ook werkboekjes. Hierin kunnen voorjagers de wedstrijduitslagen van door Orweja geregelementeerde jachthondenproeven en -wedstrijden worden bijgehouden. Bij sommige veldwedstrijden is men zelfs verplicht om zo’n werkboekje bij zich te houden. Het boekje is tweezijdig, de helft is voor veldwedstrijden, de andere helft voor jachthondenproeven.

Behalve het bovenstaande reikt Orweja bepaalde prijzen en titels uit, en houdt daarnaast de alle wedstrijduitslagen bij. De pagina’s waarop deze staan vermeld worden enorm veel bezocht.

Alles dat gelieerd is aan Orweja is altijd voorzien van het krachtige en herkenbare logo van Orweja.

orwejalogo
Het logo van Orweja