Flash News
 • Hij luistert niet… Puberstreken? Ik vond vanmorgen een labrador. Gewoon bij een kom water waar ik langs liep met de honden. Terwijl ik de holle weg omhoog wandelde en…
 • Stelling: je moet een… Elke tak van sport kent zijn stellingen, vaak zijn ze duurzaam. Veel van die stellingen hebben een bijna onbeperkte houdbaarheid. Sommige worden met de tijd…
 • (On)sportief gedrag Ik heb gehoorzame en werklustige honden, een opdracht weigeren doen ze eigenlijk nooit. Een apport laten liggen omdat ze er geen zin in hebben is…
 • Checklist voor de SJP En dan is het wedstrijdseizoen weer aangebroken! De SJP zijn van start gegaan, de MAP volgen over een tijdje en elke keer vraagt het van…
 • Stropende honden Laten we het beestje maar bij de naam noemen: jachthonden die niet onder controle staan wanneer zij van de lijn gaan, die ongeoorloofd zelfstandig op…

Veldwedstrijden

Veldwedstrijden is een verzamelnaam die meerdere en verschillende soorten wedstrijden omvat. De overeenkomst is dat ze altijd “in het veld” plaatsvinden. De definitie zoals deze in artikel II.1 van het Algemeen Reglement Veldwedstrijden staat legt het prima uit:

“Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarop jachthonden in het vrije veld, jagend vóór of ná het schot, op levend of pas geschoten wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in samenwerking met hun voorjager werken.”

Veldwedstrijden vormden en vormen nog altijd een selectiecriterium voor de fokkerij van verschillende rassen.

Hieronder een opsomming van de verschillende veldwedstrijden:

 • Bouwproeven (nog wel vermeld in de reglementen, maar in Nederland verboden)
 • Drijfproeven
 • Luid op spoor proef
 • Stöberproeven
 • Veelzijdigheidsproeven, een combinatie van zweetspoorproef, luid op spoorproef en stöberproef
 • Veldwedstrijden voor retrievers
 • Veldwedstrijden voor spaniëls
 • Veldwedstrijden voor staande honden
 • Zweetproeven

Tijdens veldwedstrijden zijn kwalificaties te behalen, Goed, Zeer Goed of Uitmuntend. Daarnaast kunnen kampioenschapspunten worden behaald in de vorm van een CACT (nationaal) of CACIT (internationaal). Deze tellen mee voor het aanvragen van werk- of exterieurtitels. Welke titels dat zijn, waar en op welk moment te behalen en voor welke rassen is te vinden op de website van Orweja.

Omdat de veldwedstrijden zo divers zijn is het lastig om een algemene beschrijving te geven. Er is een Algemeen Veldwedstrijdreglement (AVR), ook wel bekend als het Groene Boekje. Dit AVR geeft uitleg over o.a. beoordeling en kwalificaties. De specifieke regels voor de afzonderlijke soorten veldwedstrijden worden beschreven in supplementen.

Zowel het AVR als de supplementen zijn te vinden op de website van Orweja en daar te downloaden als PDF.